Przejdź do treści

Master of Business Administration

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz Niemiec jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski.

Jest doktorem nauk ekonomicznych, członkiem Senatu i senior adviser Rektora w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Jest również profesorem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego. Wcześniej jako dyplomata był radcą-ministrem, kierownikiem Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie, radcą, z-cą kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Berlinie oraz kierownikiem Obszaru Badawczego IA (UE, Niemcy) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Poza tym prowadził liczne szkolenia dla menedżerów (Grupa Siemens Polska, GPEC, Orlen, Nordea, mbank, LOTOS, PKP, Energa), samorządowców oraz spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych, w tym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

GFKM prowadzi od kilkunastu lat zajęcia na programach MBAUczestnicy szkoleń w GFKM w swoich ocenach podkreślają wysoki poziom interakcji w czasie zajęć oraz ich mocno użyteczny charakter, oparty na praktycznych przykładach ze środowiska biznesu międzynarodowego.

Jego pasją jest kuchnia tradycyjna i modernistyczna oraz enologia.

Ostatnie publikacje:

Współautor publikacji pod red. B. Wyżnikiewicza, Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy. IBnGR, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2014

Deglomeracja instytucji władz federalnych oraz działalności gospodarczej w Niemczech, (w:) Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej. Kancelaria Senatu RP, 2015

Kalinowski T., Sadowska-Cieślak E., Negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne, TTIP) – MSZ, 2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Polish Perspective against the German Background. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2016.

Współautor książki pod redakcją O. Martyniuk, Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and Eastern Europe, PWE, Warszawa 2020.

Tomasz Kalinowski
return to top