Przejdź do treści

Master of Business Administration

  • Wszystkie zajęcia kładą nacisk na praktyczne aspekty zarządzania, umożliwiając Uczestnikom sprawne wdrażanie najnowszych rozwiązań w codziennej pracy. Prowadzący posiadają bogate doświadczenie biznesowe, są praktykami i ekspertami w różnych dziedzinach zarządzania.
  • Program International Executive MBA GFKM to proces wszechstronnego rozwoju, obejmujący szerokie spektrum nowoczesnej wiedzy biznesowej oraz rozwój osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych. Doświadczenie tego wartościowego procesu pozwala Uczestnikom stać się jeszcze lepszymi liderami, na miarę wyzwań XXI wieku.
  • Atrakcyjne, różnorodne, interaktywne formy zajęć pozwalają efektywnie i w optymalnym czasie wzbogacić kluczowe kompetencje. Dynamiczna formuła uczestnictwa mobilizuje do poszukiwania i testowania innowacyjnych rozwiązań i nowych metod działania.
  • 40% programu jest prowadzone w języku angielskim, m.in. przez zagranicznych wykładowców prowadzących zajęcia w czołowych europejskich uczelniach biznesowych (INSEAD, Rotterdam School of Management, Aalto University, Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille)
  • Uczestnicy programu to doświadczeni menedżerowie z różnych branż, co umożliwia wymianę doświadczeń, poznanie sprawdzonych rozwiązań i wzajemną inspirację. Networking zapewnia wartościowe indywidualne i firmowe kontakty biznesowe
  • Absolwenci programu zajmują wysokie stanowiska w organizacjach w Polsce i na świecie. Ukończenie Programu umożliwia wstąpienie do prestiżowego grona Absolwentów Programu Executive MBA GFKM i międzynarodowej społeczności posiadaczy Dyplomu MBA
  • Zakres merytoryczny Programu International Executive MBA obejmuje współczesne zagadnienia międzynarodowego zarządzania. Istnieje także możliwość udziału w sesjach EMBA  na partnerskich uczelniach zagranicznych.
return to top