Przejdź do treści

Master of Business Administration

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i współpracy z różnymi organizacjami na całym świeci
w zakresie zarządzania zmianą, transformacji organizacyjnej, przywództwa, etyki biznesowej
i społecznej odpowiedzialności biznesu. Szkoli także menedżerów różnych organizacji biznesowych i non-profit. Jego rozległe praktyczne doświadczenia i praktyka organizacji zarządzających, a także głęboka teoretyczna wiedza na temat różnych metodologii zarządzania
i podejść, sprawia, że jest on inspiracją i cieszy się uznaniem wśród dyrektorów i menedżerów
w firmach.

Jest dziekanem Adizes Graduate School (USA), szefem Instytutu Adizes na Litwie i Certyfikowanym Partnerem Adizes  ds. Transformacji Organizacyjnej i Zmiany. Jest także Prezesem Bałtyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Zarządzania (BMDA), wiceprezydentem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zarządzania Europy Środkowej i Wschodniej, członkiem redakcji Baltic Journal of Management (Wlk. Brytania), członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego EDUNIVERSAL – oficjalnego zestawienia Światowych Szkół Biznesu (Francja) oraz członkiem Rady Powierniczej Uniwersytetu Zarządzania Ałmata (Kazachstan). Jest także w zarządzie Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku, magazynu on-line VilNews i szeregu innych instytucji. Co więcej, jest założycielem klubu Kauno Tauras Rotary i członkiem Vilnius International Club.

Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki.

Virginijus Kundrotas
return to top