Przejdź do treści

Master of Business Administration

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS – Powiatowy Urząd Pracy

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: maksymalne 300% średniego wynagrodzenia, mikroprzedsiębiorstwa do 100% ceny programu rozwojowego, pozostałe przedsiębiorstwa do 80% ceny programu rozwojowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy. Dofinansowania udziela Powiatowy Urząd Pracy. Więcej informacji o dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronie odpowiedniego dla powiatu urzędu pracy lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tutaj znajduje się lista Powiatowych Urzędów Pracy wraz z ich stronami internetowymi.

Program SPEKTRUM – dofinansowanie do usług doradczych

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu zaprasza przedsiębiorstwa MŚP do wzięcia udziału w programie dofinansowania zakupu specjalistycznych usług doradczych, w którym można otrzymać 50% dofinansowania.

GFKM wspiera przedsiębiorstwa, które chcą wziąć udział w programie poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz przejścia przez proces zgłoszenia do Spectrum.

Tak więc wybierając GFKM otrzymują Państwo wsparcie od momentu składania wniosku poprzez realizację usługi dostosowanej do Państwa potrzeb, aż do zakończenia udziału w projekcie.

Kliknij, aby poznać Program Spektrum.

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 80% ceny programu rozwojowego.

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 80% ceny programu rozwojowego.

Dofinansowanie dla sektora IT oraz sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na szkolenia i programy MBA.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 100% ceny programu rozwojowego.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

Pożyczka na kształcenie – Inwestuj w Rozwój

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: nieoprocentowana pożyczka w wysokości 100% ceny programu rozwojowego z możliwością umorzenia do 25% kwoty pożyczki (20% pożyczki umarzane jest za samo ukończenie programu rozwojowego).

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty.

Więcej informacji: https://inwestujwrozwoj.pl/

Pożyczka na kształcenie – OPEN

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: nieoprocentowana pożyczka w wysokości 100% ceny programu rozwojowego z możliwością umorzenia do 25% kwoty pożyczki (15% pożyczki umarzane jest za samo ukończenie programu rozwojowego).

Dla kogo kierowana jest pożyczka?

 • Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski.
 • Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.
 • Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców jak i nie niepracujących.

Na co można pożyczyć pieniądze?

 • Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych).

Więcej informacji: https://open.frp.pl/

Podmiotowy System Finansowania – PARP

Region: wszystkie województwa oprócz pomorskiego i mazowieckiego

Wysokość dofinansowania: od 50% do 80% ceny programu rozwojowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy a także osoby fizyczne. Dofinansowania udziela Operator Podmiotowego Systemu Finansowania przypisany do danego regionu.  Więcej informacji o dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronie Operatora danego regionu.

Poniżej wykaz Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania dla poszczególnych regionów:

Województwo dolnośląskie:

Województwo kujawsko-pomorskie:

Województwo lubelskie:

Województwo lubuskie:

Województwo łódzkie:

Województwo małopolskie:

Województwo opolskie:

Województwo podkarpackie:

Województwo podlaskie:

 • subregion suwalski (m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski) – Miasto Suwałki
 • subregion łomżyński (m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski) – Miasto Łomża
 • subregion białostocki (m. Białystok, powiat białostocki, sokólski) – Powiat Sokólski

Województwo śląskie:

Województwo świętokrzyskie:

Województwo warmińsko-mazurskie:

Województwo zachodniopomorskie:

return to top